Náš tip
Dárkový poukaz České filharmonie
Dárkový poukaz AlpinePro
Dárkové poukázky je možné uplatnit na veškeré produkty FIRO-tour a.s., uvedené v katalozích CK FIRO-tour a.s.
Studio LaDesign nabízí poradenství a workshopy v oblasti interiérového designu
Darujte krásný úsměv! Odstranění zubního kamene a pigmentace, bělení zubů až o 8 odstín?!
Darujte dárkové poukázky!

Daňové výhody pro zaměstnance

Poukázky jako příspěvky zaměstnancům - nepeněžní plnění

Dárkové poukázky k odběru zboží a služeb splňují podmínku nepeněžního plnění.

U některých typů poukázek proto lze využít daňové výhody pro zaměstnance, které vyplývají ze Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, § 6 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky odst. 9 písm. d).

Pro zaměstnance jsou podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu) od daně z příjmu osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná za následujících podmínek:
... "nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce; jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance."


Výše příspěvku zaměstnancům není zákonem omezena.

Některé poukázky z naší nabídky splňují zákonné podmínky nepeněžního plnění pro osvobození od daně z příjmu. Příspěvky poskytované zaměstnancům (na kulturní a sportovní akce a další výše uvedené zákonem dané možnosti) formou těchto poukázek jsou vedle obecných přínosů osvobozeny od sociálních odvodů. Pro zaměstnance tedy představují čistý, nezdaněný příjem a jejich výše není zákonem omezena.

Závisí pouze na Vás, jaký příspěvek svým zaměstnancům poskytnete. Jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok.


Nepeněžní dary

Při darování poukázek můžete využít i výhod Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, § 6 odst. 9 písm. ch) pokud jsou věnovány při zákonem určených příležitostech.

Podle platné legislativy je možné věnovat (darovat) zaměstnanci při zákonem určených příležitostech nepeněžní dar v hodnotě až 2000 Kč z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo podobného fondu vytvořeného ze zisku, přičemž tento dar je osvobozen od daně z příjmu za předpokladu, že jsou splněny podmínky vyhlášky č. 114/2002 Sb. Ministerstva financí ze dne 27. března 2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb, které mj. stanoví možnosti poskytování darů zaměstnancům.

Od daně z příjmu jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny:
…" ch) hodnota nepeněžních darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu (Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.), u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžních darů poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance".


Výše zmíněná vyhláška č. 114/2002 Sb. Ministerstva financí ze dne 27. března 2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb v § 14 Dary říká, že

 1. Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary
  a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
  b) při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr,
  c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku,
  d) při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu.
 2. Za mimořádnou aktivitu podle odstavce 1 písm. a) lze z fondu poskytnout dar i jiným fyzickým osobám než zaměstnancům.
 3. Celková výše darů může činit nejvýše 15 % ze základního přídělu. Nevyčerpanou část limitu lze převádět do dalšího roku pro stejný účel, a to nad stanovený limit.

Samozřejmě lze dárkové poukázky použít i k jiným příležitostem, než uvádí příslušná vyhláška (viz výše) nebo plošně všem zaměstnancům. V takových případech ale tato odměna již podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění a dani z příjmu.

 

partneři týdne

Přívětivá atmosféra a vůně dalekého Orientu, která Vám vrátí ztracenou energii...
Vše pro skateboarding, snowboarding i volný čas v obchodech EASY RIDER,...
Dárkové poukazy na služby a poradenství v oblasti interiérového designu

Nákupní košík

Váš košík je prázdný.
Zobrazit košík >>
Doporučujeme

Koupit dárkové poukazy - Vstup do e-shopu

Eshop » poukázek

ObchodySipka
SlužbySipka
SportSipka
KulturaSipka
ZdravíSipka
VzděláváníSipka
CestováníSipka
ZážitkySipka
Univerzální certifikát »Sipka

Prolistujte náš celý katalog » dárkových poukazů nebo použijte jiný způsob vyhledávání.

Výběr poukázek podle lokality

Doporučujeme » poukazy

dm drogerie marktDárkové poukazy dm. dm drogerie nabízí pestrý výběr výrobků z oblasti péče o krásu a zdraví, péče o děti, domácnost, fotografie, výrobky pro zvířecí miláčky a další... >>

Dárkový poukaz Eiffel optikDárkové poukazy Eiffel optic - uplatníte na nákup veškerého zboží a služeb na všech prodejnách >>

Jak koupit » poukázky

Postup je jednoduchý:

 1. Vyhledat poukázku
 2. Vybrat blahopřání,
  napsat věnování  
 3. Odeslat sobě nebo
  rovnou obdarovanému

Více o nákupu on-line >

Napište nám » Váš názor

Váš názor nás zajímá, rádi bychom vylepšili naše služby i na základě Vašich doporučení.